1956 Bloom'un Taksonomisi

 

 Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçüt Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir ve Bloom Taksonomisi olarak adlandırılmaktadır.

Bloom Taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru altı seviyeden oluşmaktadır.

1) Kavrama

2) Uygulama3) Analiz

4) Sentez

5) Değerlendirme

 

1)Kavrama

Anlama, çevirme, başka sözcüklerle anlatma, yorumlama ya da diğer biçimdeki materyallere dönüştürme yeteneğidir.

İki nesneyi ya da olayı karşılaştırma, bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme ve orjinal bir örnek vermek gibi...

 

2) Uygulama

Bilgiyi kullanma ve bilgiyi bir ortamdan diğerine transfer etme yeteneğidir.

Bir matematik problemini çözmek, önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek gibi...

 

3) Analiz

Ayrıntıları saptama ve bir durumun ya da bilginin parçalarını ayrıştırma ve bulma yeteneği.İlke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir.

 

4) Sentez

Büyük resmi oluşturmak için parçaları birleştirme yeteneğidir.Öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi, farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar.

 

4) Değerlendirme

Bir değeri yada bilgiyi uygun kriterler kullanarak sorgulama yeteneği, belirli bir görüş yada öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir.

 

Bu arada 1991 da Lorin Anderson  ve meslektaşları, Bloom'un taksonomisinin öğrenme ve öğretme üzerinde etkisi olan fazla faktörü hesaba katan güncellenmiş bir versiyonunu yayımladılar.

 

Şimşek, A.(2009)Öğretim tasarımı.Ankara: Nobel Yayınları

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !